Wrocław, Festiwal Równoleżnik Zero

 

Równoleżnik ZeroW dniach 11-13 kwietnia 2013 r. odbędzie się II edycja Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza "Równoleżnik Zero".

W ramach spotkań i prelekcji II edycji Festiwalu będzie można spotkać załogę rejsu Zew Północy oraz posłuchać wspomnień z etapu rosyjskiego.

Głównym celem imprezy jest stworzenie unikalnego, interdyscyplinarnego wydarzenia, będącego okazją do spotkań ludzi zainteresowanych podróżami i poznawaniem innych kultur. Organizatorzy chcieliby stworzyć dla mieszkańców Wrocławia przestrzeń, w której mogliby rozbudzić swoją wyobraźnię słuchając opowieści z całego świata, ale także poznać życie codzienne, zwyczaje i tradycje ludzi żyjących w różnych zakątkach globu. Umożliwią to nie tylko opowieści z wypraw po całym świecie, ale też pokazy filmów, wystawy zdjęć, koncerty muzyki etnicznej czy warsztaty o tematyce kulturowej. Chcemy rozbudzić zainteresowanie światem, zachęcając uczestników festiwalu do własnych podróży. W ramach spotkań i prelekcji II edycji Festiwalu będzie można spotkać załogę rejsu Zew Północy oraz posłuchać wspomnień z etapu rosyjskiego.

Szczegółowy program festiwalu na www.rownoleznikzero.pl

 
means
means
means
means