jacek

KPT. JACEK KIJEWSKI

Żegluje ponad 30 lat. Węża morskiego jeszcze nie widział, ale ma żelazną zasadę nie pić na wodzie, więc może dlatego... ;-) Widział za to różne morza, dowodził różnymi jachtami. Posiada patent kapitana jachtowego, motorowodnego, instruktora sportu, żeglarstwa i motorowodniactwa, uprawnienia radiokomunikacyjne i radarowe, STCW. Pisuje m.in. do Jachtingu, Jachtingu Motorowego, Jachtmarketu.

Załogi chwalą go za spokój i opanowanie.

 
means
means
means
means