Ubezpieczenie

ubezpieczenieKażdy z Uczestników etapowego rejsu ZEW PÓŁNOCY jest ubezpieczony. Standardowa polisa (nie obejmuje chorób przewlekłych) gwarantuje opiekę od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Kosztów Leczenia za granicą. Proponujemy ubezpieczenie w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa lub AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

 


 

Warunkiem ubezpieczenia w TU Generali S.A. jak i TUiR AXA S.A. jest podanie w zgłoszeniu uczestnictwa adresu zamieszkania lub zameldowania w Polsce oraz nr PESEL. Osoby nie posiadające adresu w Polsce oraz nr PESEL zobowiązane są do ubezpieczenie KL i NNW we własnym zakresie.


Oferowany przez nas wariant ubezpieczenia zapewnia:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - 10 000 EUR
Koszty leczenia (KL) - 20 000 EUR
Koszty ratownictwa (KR) - 5 000 EUR
Koszty następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - 2 000 EUR
Koszty utraty bagażu podróżnego (BP) - 200 EUR


Uwaga! Powyższe ubezpieczenie dotyczy wyłącznie rejsów organizowanych poza granice naszego kraju.

 

Do pobrania ogólne warunki ubezpieczenia Generali OWU lub AXA OWU

.

 
means
means
means
means